Geschiedenis

Geschiedenis

DE "ROOTS" VAN TC DE HASSELT

De wieg van TC DE HASSELT stond in Liezele waar begin van de jaren ''80 en onder impuls van de familie VAN DER LINDEN, het bescheiden "TC LIEZELE" in hun tuin werd opgericht. Met slechts één terrein en weinig of geen uitbreidingsmogelijkheden, stond de club al snel voor de keuze: het ledenaantal beperken of uitwijken naar een groter territorium. Deze beschikbare ruimte werd uiteindelijk in PUURS gevonden waar begin 1986, in samenwerking met het gemeentebestuur, de VZW "TC DE HASSELT" werd opgericht.

DE NAAM EN HET LOGO VAN TC DE HASSELT

De ietwat ongewone naam werd ontleend aan de volksmond omdat de plaats, waar onze club is gevestigd altijd al "De Hasselt" werd genoemd. Het woordje "hasselt" zou naar verluidt zijn afgeleid van het oud-Germaanse "hassalud", wat zoveel betekent als "de plaats waar hazelaars groeien". Dat men tegenwoordig op "de hasselt" meer tennisballen vindt dan hazelaars is zeker, maar wij gaven deze plant alvast een ereplaatsje in ons clublogo.

DE GROEIPERIODE

Toen in 1986 de eerste balletjes geklopt werden op onze huidige locatie, waren er drie velden. Jaar na jaar verhoogde het ledenaantal. Begin jaren ’90 bereikten we de kaap van de 500 leden. Het ondertussen te krappe clubhuis werd uitgebreid en 2 bijkomende terreinen werden aangelegd. De jeugd nam steeds meer een belangrijke positie binnen de club in. In 1995 werd het miniveld in gebruik genomen en in 1999 kreeg onze speeltuin vorm.

INDOORTENNIS

Tot dan was TC De Hasselt een pure zomerclub. Een nieuw elan werd genomen met het “ballon”-project. De oorspronkelijke drie outdoor-terreinen kregen een overkapping en twee extra buitenvelden werden aangelegd. Het was een moeizame start. Nauwelijks enkele weken na de ingebruikname ging onze ballon alweer tegen de grond. Een hevige herfststorm leek een droom uiteen te laten spatten. Er werd snel werk gemaakt van de vervanging en ook een tweede neergang van de ballon werd opgevangen. Omdat je nu zowel in de zomer als in de winter op onze club terecht kan, is het ledenaantal opnieuw gepiekt tot boven de 550 leden.

JUBILEUM

25 jaar na de eerste start en 20 jaar na de verhuis mocht er in 2006 al eens gefeest worden. Het terras werd vernieuwd en de buitenkant van het clubhuis werd opgefleurd. De jeugd blijft belangrijk voor onze club. Reeds vele jaren op rij hebben we van de Vlaamse Tennisvereniging (Tennis Vlaanderen) het label “ jeugdvriendelijke tennisclub” gekregen en in ons jubileumjaar werden we zelfs gekroond tot “Laureaat Jeugdvriendelijke TC”.