Reglement Winterdubbels

REGLEMENT WINTERDUBBELS

ALGEMEEN
1. TC De Hasselt Winterdubbels is een wintercompetitie in poulevorm.
2. De wedstrijden worden gespeeld in de periode van oktober tot begin april op zater- en zondagen (gans het winterseizoen) in de hiervoor vrijgegeven uren (namiddag en avond).
3. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt per reeks bepaald of er al dan niet een heen- en een terugronde wordt gespeeld. Minimum aantal ploegen per reeks = 6 ploegen. Er worden minimum 10 en maximaal 15 wedstrijden voor elke deelnemende ploeg voorzien.
4. Elke deelnemer dient aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen (bij gelijk welke club). Wie geen lid is, kan dit via TC De Hasselt worden (kostprijs:13€, mee te betalen met inschrijvingsgeld)
5. De dubbelklassementen van het jaar voordien zijn van toepassing voor deze competitie.
6. De wedstrijden worden indoor gespeeld op terreinen in gemalen baksteen.

INSCHRIJVING EN BETALING
7. Inschrijvingen gebeuren via mail naar het adres winterdubbels@tcdehasselt.be
8. Deelnemen in één reeks bedraagt € 80 per persoon. Leden van TC De Hasselt krijgen 5 euro korting en betalen dus € 75 per persoon. Iedere speler betaalt voor aanvang van de competitie op rekeningnummer IBAN BE85 9799 8933 2206, met vermelding Winterdubbels – naam – reeks(en).
9. Spelers die in meerdere reeksen deelnemen betalen voor de 2e en volgende reeks(en) slechts € 55. Ook hier genieten leden van TC De Hasselt 5 euro korting. Zij kunnen voor € 50 euro meedoen in een tweede of meerdere reeks.
10. Betaling van het inschrijvingsgeld geeft u recht om deel te nemen aan de competitie alsook aan de thema-avonden (eten/hapjes = gratis). Een tweede inschrijving geeft geen recht op een bijkomende maaltijd. Niet-deelnemers kunnen tegen betaling deelnemen aan de thema-avonden.
11. Alle betalingen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de 1e wedstrijd.

WEDSTRIJDEN EN KLASSEMENT
12. De wedstrijden worden gespeeld naar 2 gewonnen sets. Bij gelijke stand 6-6 wordt een tie-break gespeeld. Een eventuele 3e set wordt vervangen door een supertie-break (tot 10 punten met 2 punten verschil).
13. De scores van de wedstrijden dienen door de spelers gemeld te worden op een van de volgende manieren:
a. Invullen op de wedstrijdlijst die beschikbaar is aan de bar
b. Per mail naar winterdubbels@tcdehasselt.be
14. De wedstrijden van de 1e ronde dienen tegen ten laatste einde eerste week januari doorgegeven zijn. Het eindklassement (met scores 2e ronde) wordt opgemaakt tijdens het laatste weekend van maart. Niet-gemelde scores kunnen niet verwerkt worden in het klassement en kunnen na deze data niet meer toegevoegd worden.
15. De organisatoren maken een klassement op en publiceren dit regelmatig aan het infobord en op de website van de TC De Hasselt.
16. Per wedstrijd worden volgende punten toegekend:
a. 4 punten voor winnaar in 2 sets
b. 3 punten voor winnaar na supertie-break
c. 1 punt voor verliezer na supertie-break
17. Bij gelijke stand gelden volgende punten om de rangschikking op te stellen:
a. Onderlinge duel(s)
b. Aantal gewonnen sets (excl. forfaits)
c. Aantal verloren sets (incl. forfaits)
d. Aantal gewonnen games (excl. forfaits)
e. Aantal verloren games (incl. forfaits)
Indien er hierna nog steeds een gelijke stand is, dan spelen de ploegen opnieuw tegen elkaar.
18. De nrs. 1 en 2 van de stand eind maart spelen een finale op de slotdag om de eindwinnaar van de reeks te bepalen. Indien een ploeg die zich kwalificeerde voor de finale niet aanwezig kan zijn op de slotdag om de finale te spelen wordt deze vervangen door de volgende in de stand.

PLANNING WEDSTRIJDEN
19. Voor aanvang van de competitie geeft elke ploeg zijn beschikbaarheid op voor de winterperiode. De organisatoren maken aan de hand hiervan een planning op.
20. De planning wordt ingegeven in het ELIT-reserveringssysteem.
21. Indien u niet kan spelen op een voorgesteld uur, kan u zelf contact opnemen met uw tegenstander en de wedstrijd na onderling akkoord herplannen. U dient de organisatoren hier wel van op de hoogte te brengen.
22. Herplannen van de wedstrijd dient minstens 72u voor het gereserveerde uur te gebeuren.
23. Bij ziekte of kwetsuur later dan 72u voor het gereserveerde uur, dient de speler vervangen te worden door een speler met gelijk of lager klassement. Indien geen vervanger kan gevonden worden, verliest de ploeg die niet kan spelen met forfait.

PRIJZEN
24. Prijzen worden voorzien voor elke reeks.
25. De prijzen kunnen enkel in ontvangst genomen worden op het slotfeest.

FAIR-PLAY
26. Wees fair op en rond het speelveld, onsportief gedrag kan de uitsluiting tot gevolg hebben.
27. Missen is menselijk maar indien u 30 min na het afgesproken uur niet aanwezig bent, wordt een forfait aangerekend.

Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen het organisatiecomité bevoegd om te beslissen.