Download voortaan zelf het mutualiteitsformulier

Vooringevulde ziekenfondsformulieren op spelersdashboard : De leden van de clubs die gebruik maken van Elit- abonnementensysteem van Tennis Vlaanderen kunnen de mutualiteitsdocumenten voor gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld downloaden via  hun  spelersdashboard. Van zodra het lidgeld en/of de lessen verwerkt en betaald zijn, kan elk lid op zijn spelersdashboard het document voor de mutualiteit terugvinden. Dit document is volledig ingevuld en voorzien van een handtekening van de secretaris.