Mutualiteitsformulieren

Mutualiteitsformulieren invullen

Enkel de mutualiteitsformulieren van het lopende jaar, dus 2015, worden ingevuld.

Lidgelden zomer: tot september van het lopend jaar

Paasstages: tot eind juni van het lopend jaar

Juli- en augustusstage: tot eind september van het lopend jaar

Winterlessen: tot eind december van het lopend jaar

De formulieren moeten VOLLEDIG ingevuld worden.

Naam: volledige naam en adres van de deelnemer

Contactpersoon club: Truda Hermans

Adres van de club: G. Gezellelaan, 40 2870 Puurs

Jaar: 2012

Bedrag en datum van betaling met vermelding van " lidgeld - stages (paas-, juli-, augustus-) - lessen (winter of zomer)"

Opgepast:

Indien deze gegevens niet correct ingevuld zijn, wordt het formulier NIET ondertekend.